Ngân sách Nhà nước chi vượt thu 4,06 nghìn tỷ trong quý I/2017

122

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) quý I/2017 ước đạt 280,9 nghìn tỷ đồng, trong khi đó, số chi ngân sách ước đạt 284,96 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, trong quý I/2017, số thu NSNN của một số ngành đã tăng trưởng khá như: Thu từ dầu thô tăng 15,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 28,6% so với cùng kỳ.

Tổng thu NSNN luỹ kế thu quý I ước đạt 280,9 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: thu nội địa đạt 23,4% dự toán, tăng 13,3%; thu về dầu thô đạt 28,9% dự toán, tăng 15,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 21% dự toán, tăng 28,6% so cùng kỳ năm 2016.

Ngân sách Nhà nước chi vượt thu 4,06 nghìn tỷ trong quý I/2017.

Tiến độ một số khoản thu từ hoạt động sản xuất – kinh doanh đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm 2016, như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 25,4% dự toán, tăng 13,6%; thuế thu nhập cá nhân đạt 30,3% dự toán, tăng 22,8%; các loại phí, lệ phí đạt 27% dự toán, tăng 65,6%; các khoản thu từ nhà, đất đạt 35,2% dự toán, tăng 16,7%.

Tuy nhiên, cũng còn một số khoản có tiến độ thu đạt thấp, như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 15,4% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 23,5% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 21% dự toán; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản tại xã đạt 22,8% dự toán.

Ở chiều ngược lại, chi NSNN quý I ước đạt 284,96 nghìn tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 12,4% dự toán, tăng 9%; chi trả nợ lãi đạt 29,4% dự toán, tăng 6,7%; chi thường xuyên đạt 23,6% dự toán, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2016; đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, xử lý kịp thời các nhiệm vụ phát sinh để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

 Hòa Lộc/doanhnghiepvn.vn

Bình luận

bình luận