5 tháng, Chính phủ vay nợ nước ngoài 750 triệu USD

127
Chỉ tính trong tháng 5, Chính phủ đã thực hiện ký kết 2 Hiệp định vay với tổng trị giá là 254,3 triệu USD.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công 5 tháng đầu năm 2017. Theo đó, trong tháng 5, Bộ Tài chính đã thực hiện ký kết 2 Hiệp định vay với tổng trị giá là 254,3 triệu USD.

Lũy kế đến hết tháng 5/2017, Bộ Tài chính đã ký kết 10 Hiệp định vay với tổng trị giá 750,59 triệu USD.

5 thang, Chinh phu vay no nuoc ngoai 750 trieu USD - Anh 1

5 tháng, Chính phủ vay nợ nước ngoài 750 triệu USD.

Bên cạnh đó, về công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2017, tính đến ngày 31/5/2017, khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường là 103.396,7 tỷ đồng (khoảng 4,53 tỷ USD), bằng 53,2% kế hoạch.

Như vậy, tính chung cả vay nợ nước ngoài và huy động qua trái phiếu (quy đổi ra USD), trong 5 tháng đầu năm 2017, Chính phủ đã vay thêm khoảng gần 5,3 tỷ USD.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, giải ngân vốn vay nước ngoài tháng 5/2017 đạt khoảng 8.780 tỷ đồng (tương đương với khoảng 393,4 triệu USD). Lũy kế đến 22/5/2017, đã giải ngân khoảng 28.706 tỷ đồng (tương đương với khoảng 1.290 triệu USD).

Số trả nợ nước ngoài từ ngân sách Nhà nước tháng 5/2017 là 8,8 triệu USD, lũy kế 5 tháng là 650 triệu USD.

Hòa Lộc/baomoi.com

Bình luận

bình luận